LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31. NĂM HỌC 2023 – 2024

09:22 31/03/2024

THỨ

NỘI DUNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỨ 2

( 01/4 )

SHDC:

 • Tổ chức tư vấn, tuyển sinh quân sự năm 2024

 

 • Sinh hoạt chuyên đề “Hóa học với đời sống”

 

 • Ban chỉ huy quân sự TPTDM  tổ chức
 • Tổ Hóa

Họp xét duyệt biên chế năm học 2024-2025 (8g00 – Sở giáo dục)

 • Cô Tám

Báo cáo, cập nhật thông tin phục vụ thực hiện chính sách tiền lương mới

 • Thầy Tân

Dạy học theo TKB

 • GV, HS

THỨ 3

( 02/4 )

Dạy học theo TKB

 • GV, HS

 

 

THỨ 4

( 03/4 )

Dạy học theo TKB

 • GV, HS

Dự thao giảng cụm môn Văn (7g45 – Trường THPT Bình An)

 • GV dạy Văn 12

Dự thao giảng cụm môn Sử (9g00 – Trường THPT Phước Hòa)

 • GV dạy Sử 12

Dự thao giảng cụm môn Địa (7g45 – Trường THPT Dĩ An)

 • Thầy Tuyền
 • GV dạy Địa 12

Họp Hội đồng sư phạm (13g30 – Hội trường)

 • Toàn thể HĐSP

 

THỨ 5

( 04/4 )

Dạy học theo TKB

 • GV, HS

Báo cáo rà soát, tự đánh giá và đăng kí thí điểm xây dựng mô hình Trường học thông minh g.đoạn 2024-2025

 • Thầy Khoa

 

 

THỨ 6

( 05/4 )

Dạy học theo TKB

 • GV, HS

Dự xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 (cả ngày – phòng truyền thống)

 • Cô Vân, thầy Tân

THỨ 7

( 06/4 )

Dạy học theo TKB

 • GV, HS

 

 

CN

( 07/4 )

 

 

 

 


Tin khác